خب چند تا قانون اینجا هست
وقتی میای اینجا نظر رو فراموش نمیکنی!
وقتی اومدی اینجا بازم رو بعد میای!
با تبادل لینک موافقم
ورود بی جنبه ها مطلقا ممنوعه!
کپی ممنوعه! چون اکثر مطالب دست ساز بندست! دیگه خسته شدم!